CHI TIẾT SẢN PHẨM

TẬP BẢN ĐỒ LỊCH SỬ TRUNG HỌC CƠ SỞ

Tập bản đồ Lịch sử Trung học cơ sở

Mã sản phẩm: AST01

Tên sản phẩm: Tập bản đồ Lịch sử Trung học cơ sở

Tác giả: Phan Ngọc Liên, Trịnh Đình Tùng, Nguyễn Thế Hiệp, Nguyễn Quý Thao, Nguyễn Thị Hồng Loan

Giá bán: 484.000 VNĐ

THÔNG TIN THÊM

Mã: AST01
Tên sản phẩm: Tập bản đồ Lịch sử Trung học cơ sở
Tác giả: Phan ngọc Liên, Trịnh Đình Tùng, Nguyễn Thế Hiệp, Nguyễn Quý Thao, Nguyễn Thị Hồng Loan
Khuôn khổ (cm): 42 x 59
Đơn vị tính: cuốn (88 trang)
 

ÁTLAT, TẬP BẢN ĐỒ