CHI TIẾT SẢN PHẨM

TẬP BẢN ĐỒ - TRANH ẢNH BÀI TẬP LỊCH SỬ LỚP 10

Tập bản đồ - tranh ảnh bài tập Lịch sử lớp 10

Mã sản phẩm: ASC05

Tên sản phẩm: Tập bản đồ - tranh ảnh bài tập Lịch sử lớp 10

Tác giả: Đinh Ngọc Bảo, Nguyễn Hồng Liên, Nguyễn Cảnh Minh, Nguyễn Xuân Trường

Giá bán: 12.500 VNĐ

THÔNG TIN THÊM

Mã sản phẩm: ASC05
Tên sản phẩm: Tập bản đồ - tranh ảnh bài tập Lịch sử lớp 10
Tác giả: Đinh Ngọc Bảo, Nguyễn Hồng Liên, Nguyễn Cảnh Minh, Nguyễn Xuân Trường.
Khuôn khổ: 19 x 27 (cm)
Đơn vị tính : Cuốn (64 trang)

ÁTLAT, TẬP BẢN ĐỒ