CHI TIẾT SẢN PHẨM

TẬP BẢN ĐỒ - TRANH ẢNH BÀI TẬP LỊCH SỬ LỚP 11

Tập bản đồ - tranh ảnh bài tập Lịch sử lớp 11

Mã sản phẩm: ASC06

Tên sản phẩm: Tập bản đồ - tranh ảnh bài tập Lịch sử lớp 11

Tác giả: Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Thị Hồng Loan

Giá bán: 9.800 VNĐ

THÔNG TIN THÊM

Mã sản phẩm: ASC06
Tên sản phẩm: Tập bản đồ - tranh ảnh bài tập Lịch sử lớp 11
Tác giả: Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Thị Hồng Loan.
Khuôn khổ: 19 x 27 (cm)
Đơn vị tính : Cuốn (48 trang)

ÁTLAT, TẬP BẢN ĐỒ