CHI TIẾT SẢN PHẨM

TẬP BẢN ĐỒ - TRANH ẢNH BÀI TẬP LỊCH SỬ LỚP 12

Tập bản đồ - tranh ảnh bài tập Lịch sử lớp 12

Mã sản phẩm: ASC07

Tên sản phẩm: Tập bản đồ - tranh ảnh bài tập Lịch sử lớp 12

Tác giả: Đỗ Thanh Bình, Nguyễn Thị Côi, Nguyễn Xuân Trường, Thành Ngọc Linh

Giá bán: 12.600 VNĐ

THÔNG TIN THÊM

Mã sản phẩm: ASC07
Tên sản phẩm: Tập bản đồ - tranh ảnh bài tập Lịch sử lớp 12
Tác giả: Đỗ Thanh Bình, Nguyễn Thị Côi, Nguyễn Xuân Trường, Thành Ngọc Linh.
Khuôn khổ: 19 x 27 (cm)
Đơn vị tính : Cuốn (64 trang)

ÁTLAT, TẬP BẢN ĐỒ