CHI TIẾT SẢN PHẨM

TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN ĐẠI CƯƠNG

Tập bản đồ Địa lí Tự nhiên Đại cương

Mã sản phẩm: ADT02

Tên sản phẩm: Tập bản đồ Địa lí Tự nhiên Đại cương

Tác giả: PGS.TS Ngô Đạt Tam, PGS.TS Lê Ngọc Nam

Giá bán: 32.000 VNĐ

THÔNG TIN THÊM

Mã: ADT02
Tên sản phẩm: Tập bản đồ Địa lí Tự nhiên Đại cương
Tác giả: PGS.TS Ngô Đạt Tam, PGS.TS Lê Ngọc Nam...
Khuôn khổ (cm): 21 x 30 

Đơn vị tính: cuốn (40 trang)

ÁTLAT, TẬP BẢN ĐỒ