CHI TIẾT SẢN PHẨM

TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ LỚP 8

Tập bản đồ Địa lí lớp 8

Mã sản phẩm: ADC10

Tên sản phẩm: Tập bản đồ Địa lí lớp 8

Tác giả: Ngô Đạt Tam, Nguyễn Thị Hồng Loan, Thành Ngọc Linh

Giá bán: 28.000 VNĐ

THÔNG TIN THÊM

Mã: ADC10
Tên sản phẩm: Tập bản đồ Địa lí 8
Tác giả: Ngô Đạt Tam, Nguyễn Thị Hồng Loan, Thành Ngọc Linh
Khuôn khổ (cm): 21 x 30
Đơn vị tính: cuốn (32 trang)

ÁTLAT, TẬP BẢN ĐỒ