CHI TIẾT SẢN PHẨM

BẢN ĐỒ VIỆT NAM - ĐỊA LÍ KINH TẾ

Bản đồ Việt Nam - Địa lí kinh tế

Mã sản phẩm: BÐV67

Tên sản phẩm: Bản đồ Việt Nam - Địa lí kinh tế

Tác giả: PGS.TS Nguyễn Minh Tuệ, Phạm Thị Sen

Giá bán: 28.000 VNĐ

THÔNG TIN THÊM

Mã: BĐV67
Tên sản phẩm: Bản đồ Việt Nam - Địa lí kinh tế
 Tác giả: PGS.TS Nguyễn Minh Tuệ, Phạm Thị Sen ...
Loại: TB
Khuôn khổ (cm): 79 x 109
Đơn vị tính: tờ

BẢN ĐỒ GIÁO KHOA