CHI TIẾT SẢN PHẨM

LƯỢC ĐỒ QUANG TRUNG ĐẠI PHÁ QUÂN THANH

Lược đồ Quang Trung đại phá quân Thanh

Mã sản phẩm: BSV56

Tên sản phẩm: Lược đồ Quang Trung đại phá quân Thanh

Tác giả: GS.TS Phan Ngọc Liên

Giá bán: 26.000 VNĐ

THÔNG TIN THÊM

Mã: BSV56
Tên sản phẩm: Lược đồ Quang Trung đại phá quân Thanh
Tác giả: GS.TS Phan Ngọc Liên ...
Loại: TB
Khuôn khổ (cm): 72 x 102
Đơn vị tính: tờ

BẢN ĐỒ GIÁO KHOA