CHI TIẾT SẢN PHẨM

LƯỢC ĐỒ CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG TỐNG LẦN THỨ NHẤT (981)

Lược đồ Cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ nhất (981)

Mã sản phẩm: BSV57

Tên sản phẩm: Lược đồ Cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ nhất (981)

Tác giả: TS. Nguyễn Anh Dũng, PGS.TS Nguyễn Cảnh Minh ...

Giá bán: 26.000 VNĐ

THÔNG TIN THÊM

Mã: BSV57
Tên sản phẩm: Lược đồ Cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ nhất (981)
Tác giả: TS. Nguyễn Anh Dũng, PGS.TS Nguyễn Cảnh Minh ...
Loại: TB
Khuôn khổ (cm): 72 x 102
Đơn vị tính: tờ

BẢN ĐỒ GIÁO KHOA