CHI TIẾT SẢN PHẨM

LƯỢC ĐỒ CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ

Lược đồ Chiến dịch Điện Biên Phủ

Mã sản phẩm: BSV66

Tên sản phẩm: Lược đồ Chiến dịch Điện Biên Phủ

Tác giả: Nguyễn Hữu Chí

Giá bán: 26.000 VNĐ

THÔNG TIN THÊM

Mã: BSV66
Tên sản phẩm: Lược đồ Chiến dịch Điện Biên Phủ
Tác giả: Nguyễn Hữu Chí…
Loại: M
Khuôn khổ (cm): 72 x 102
Đơn vị tính: tờ

BẢN ĐỒ GIÁO KHOA