CHI TIẾT SẢN PHẨM

PIN ĐIỆN HOÁ

Pin điện hoá

Mã sản phẩm: H0D0P1B

Tên sản phẩm: Pin điện hoá

Giá bán: Liên hệ

THÔNG TIN THÊM

Pin điện hoá Pin điện hoá nằm trong Danh mục thiết bị tối thiểu môn Hoá học lớp 12

THIẾT BỊ GIÁO DỤC

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ