CHI TIẾT SẢN PHẨM

TẬP BẢN ĐỒ BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH ĐỊA LÍ LỚP 10

Tập bản đồ bài tập và thực hành Địa lí lớp 10

Mã sản phẩm: ADC05

Tên sản phẩm: Tập bản đồ bài tập và thực hành Địa lí lớp 10

Tác giả: Lê Huỳnh, Đặng Duy Lợi, Nguyễn Minh Tuệ, Nguyễn Viết Thịnh

Giá bán: 13.300 VNĐ

THÔNG TIN THÊM

Mã: ADC05
Tên sản phẩm: Tập bản đồ bài tập và thực hành Địa lí lớp 10
Tác giả: Lê Huỳnh, Đặng Duy Lợi, Nguyễn Minh Tuệ, Nguyễn Viết Thịnh
Khuôn khổ (cm): 19 x 27
Đơn vị tính: cuốn (72 trang)

ÁTLAT, TẬP BẢN ĐỒ