CHI TIẾT SẢN PHẨM

BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH LỊCH SỬ 12

Bản đồ và Tranh ảnh Lịch sử 12

Mã sản phẩm: ASC14

Tên sản phẩm: Bản đồ và Tranh ảnh Lịch sử 12

Tác giả: Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Ngọc Cơ, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Thị Hồng Loan, Thành Ngọc Linh, Cao Văn Dũng

Giá bán: 28.000 VNĐ

THÔNG TIN THÊM

Mã: ASC14
Tên sản phẩm: Bản đồ và Tranh ảnh Lịch sử 12
Tác giả: Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Ngọc Cơ, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Thị Hồng Loan, Thành Ngọc Linh, Cao Văn Dũng 
Khuôn khổ (cm): 21 x 30
Đơn vị tính: cuốn (32 trang)

ÁTLAT, TẬP BẢN ĐỒ