CHI TIẾT SẢN PHẨM

TẬP BẢN ĐỒ BÀI TẬP VÀ BÀI THỰC HÀNH ĐỊA LÍ LỚP 6

Tập bản đồ bài tập và bài thực hành Địa lí lớp 6

Mã sản phẩm: ADC01

Tên sản phẩm: Tập bản đồ bài tập và bài thực hành Địa lí lớp 6

Tác giả: Trần Trọng Hà, Phạm Thị Sen, Nguyễn Quý Thao

Giá bán: 7.800 VNĐ

THÔNG TIN THÊM

Mã: ADC01
Tên sản phẩm: Tập bản đồ bài tập và bài thực hành Địa lí lớp 6
Tác giả: Trần Trọng Hà, Phạm Thị Sen, Nguyễn Quý Thao
Khuôn khổ (cm): 19 x 27
Đơn vị tính: cuốn (40 trang)

ÁTLAT, TẬP BẢN ĐỒ