CHI TIẾT SẢN PHẨM

BỘ THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH ĐO THÀNH PHẦN NẰM NGANG CỦA TỪ TRƯỜNG TRÁI ĐẤT

Bộ thí nghiệm thực hành đo thành phần nằm ngang của từ trường Trái Đất

Mã sản phẩm: L4132TH

Tên sản phẩm: Bộ thí nghiệm thực hành đo thành phần nằm ngang của từ trường Trái Đất

Giá bán: Liên hệ

THÔNG TIN THÊM

Bao gồm có :

-(1)La bàn tang

-(2)Chiết áp điện tử

-(3)Biến thế nguồn (dùng chung)

-(4)Bộ dây nối

-(5)Đồng hồ đo điện đa năng (dùng chung)

THIẾT BỊ GIÁO DỤC

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ