CHI TIẾT SẢN PHẨM

BỘ CHỮ HỌC VẦN BIỂU DIỄN (GV)

Bộ chữ học vần biểu diễn (GV)

Mã sản phẩm: V1G01

Tên sản phẩm: Bộ chữ học vần biểu diễn (GV)

Giá bán: Liên hệ

THÔNG TIN THÊM

Bộ chữ học vần biểu diễn (GV) :
- 880 chi tiết gồm có:
  + 58 thẻ chữ cái, mỗi chữ cái có 2 thẻ, in 2 màu.
  + 11 thẻ phụ âm ghép (gh, ng, ngh ...).
  + 274 thẻ chữ ghép ghi âm, vần mới của 103 bài tiếng việt lớp 1.
  + 522 thẻ từ khóa và ứng dụng của 103 bài tiếng việt lớp 1.
  + 15 thẻ nhựa trong in dấu thanh.

THIẾT BỊ GIÁO DỤC

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ