CHI TIẾT SẢN PHẨM

BỘ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TOÁN LỚP 3 (GV)

Bộ đồ dùng dạy học Toán lớp 3 (GV)

Mã sản phẩm: T3G01

Tên sản phẩm: Bộ đồ dùng dạy học Toán lớp 3 (GV)

Giá bán: Liên hệ

THÔNG TIN THÊM

Bộ đồ dùng dạy học Toán lớp 3 (GV):
- 195 chi tiết có gắn nam châm gồm có:
  + Thiết bị dạy hình thành số có 4 và 5 chữ số.
  + Thiết bị bảng nhân, bảng chia (6,7,8,9).
  + Bộ thẻ số và dấu phép tính.
  + Một số hình hình học.
  + Thiết bị dạy học đo diện tích.
  + Đồng hồ biểu diễn.
  + Compa giáo viên, Eke giáo viên, thước 0.5 m. 
 

THIẾT BỊ GIÁO DỤC

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ