CHI TIẾT SẢN PHẨM

BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH LỊCH SỬ LỚP 7

Bản đồ và tranh ảnh Lịch sử lớp 7

Mã sản phẩm: ASC09

Tên sản phẩm: Bản đồ và tranh ảnh Lịch sử lớp 7

Tác giả: Phan Ngọc Liên, Nguyễn Cảnh Minh, Nguyễn Nam Phóng, Nguyễn Thế Hiệp, Nguyễn Thị Hồng Loan, Lê Nguyễn Hồng Hà

Giá bán: 28.000 VNĐ

THÔNG TIN THÊM

Mã sản phẩm: ASC09
Bản đồ và tranh ảnh Lịch sử lớp 7
Tác giả : Phan Ngọc Liên, Nguyễn Cảnh Minh, Nguyễn Nam Phóng, Nguyễn Thế Hiệp, Nguyễn Thị Hồng Loan, Lê Nguyễn Hồng Hà.
Khuôn Khổ: 21 x 29,7 (cm)
Số trang: 32

ÁTLAT, TẬP BẢN ĐỒ