CHI TIẾT SẢN PHẨM

BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH LỊCH SỬ LỚP 8

Bản đồ và tranh ảnh Lịch sử lớp 8

Mã sản phẩm: ASC10

Tên sản phẩm: Bản đồ và tranh ảnh Lịch sử lớp 8

Tác giả: Phan Ngọc Liên, Trịnh Đình Tùng, Nguyễn Nam Phóng, Nguyễn Thị Hồng Loan, Thành Ngọc Linh, Trịnh Minh Hùng

Giá bán: 28.000 VNĐ

THÔNG TIN THÊM

Mã sản phẩm: ASC10
Bản đồ và tranh ảnh Lịch sử lớp 8
Tác giả: Phan Ngọc Liên, Trịnh Đình Tùng, Nguyễn Nam Phóng, Nguyễn Thị Hồng Loan, Thành Ngọc Linh, Trịnh Minh Hùng.
Khuôn Khổ : 21 x 29,7 (cm)
Số trang : 32

ÁTLAT, TẬP BẢN ĐỒ