CHI TIẾT SẢN PHẨM

BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH LỊCH SỬ LỚP 10

Bản đồ và tranh ảnh Lịch sử lớp 10

Mã sản phẩm: ASC12

Tên sản phẩm: Bản đồ và tranh ảnh Lịch sử lớp 10

Tác giả: Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Ngọc Cơ, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Thị Hồng Loan, Thành Ngọc Linh, Phạm Văn Hải

Giá bán: 28.000 VNĐ

THÔNG TIN THÊM

Mã sản phẩm: ASC12
Tên sản phẩm: Bản đồ và tranh ảnh Lịch sử lớp 10
Tác giả: Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Ngọc Cơ, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Thị Hồng Loan, Thành Ngọc Linh, Phạm Văn Hải.
Khuôn Khổ: 21 x 29,7 (cm)
Số Trang: 32

ÁTLAT, TẬP BẢN ĐỒ