CHI TIẾT SẢN PHẨM

BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH LỊCH SỬ LỚP 9

Bản đồ và tranh ảnh Lịch sử lớp 9

Mã sản phẩm: ASC11

Tên sản phẩm: Bản đồ và tranh ảnh Lịch sử lớp 9

Tác giả: Phan Ngọc Liên, Nguyễn Đình Lễ, Nguyễn Thế Hiệp, Lê Phú, Nguyễn Nam Phóng, Nguyễn Thị Giáng Hương

Giá bán: 28.000 VNĐ

THÔNG TIN THÊM

Mã sản phẩm: ASC11
Tên sản phẩm: Bản đồ và tranh ảnh Lịch sử lớp 9
Tác giả: Phan Ngọc Liên, Nguyễn Đình Lễ, Nguyễn Thế Hiệp, Lê Phú, Nguyễn Nam Phóng, Nguyễn Thị Giáng Hương.
Khuôn khổ: 21 x 29,7 (cm)
Số trang: 32

ÁTLAT, TẬP BẢN ĐỒ