CHI TIẾT SẢN PHẨM

BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH LỊCH SỬ LỚP 11

Bản đồ và tranh ảnh Lịch sử lớp 11

Mã sản phẩm: ASC13

Tên sản phẩm: Bản đồ và tranh ảnh Lịch sử lớp 11

Tác giả: Nguyễn Ngọc Cơ, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Thị Hồng Loan, Thành Ngọc Linh, Phạm Thị Yến

Giá bán: 25.000 VNĐ

THÔNG TIN THÊM

Mã sản phẩm: ASC13
Tên sản phẩm: Bản đồ và tranh ảnh Lịch sử lớp 11
Tác giả: Nguyễn Ngọc Cơ, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Thị Hồng Loan, Thành Ngọc Linh, Phạm Thị Yến.
Khuôn khổ: 21 x 29,7 (cm)
Số trang: 28

ÁTLAT, TẬP BẢN ĐỒ