CHI TIẾT SẢN PHẨM

TẬP BẢN ĐỒ - TRANH ẢNH BÀI TẬP LỊCH SỬ LỚP 6

Tập bản đồ - tranh ảnh bài tập Lịch sử lớp 6

Mã sản phẩm: ASC01

Tên sản phẩm: Tập bản đồ - tranh ảnh bài tập Lịch sử lớp 6

Tác giả: Nguyễn Thị Côi, Phạm Thị Kim Anh, Đinh Ngọc Bảo, Nguyễn Thị Hồng Loan, Nguyễn Nam Phóng

Giá bán: 9.300 VNĐ

THÔNG TIN THÊM

Mã sản phẩm: ASC01
Tên sản phẩm: Tập bản đồ - tranh ảnh bài tập Lịch sử lớp 6
Tác giả: Nguyễn Thị Côi, Phạm Thị Kim Anh, Đinh Ngọc Bảo, Nguyễn Thị Hồng Loan, Nguyễn Nam Phóng.
Khuôn khổ: 19 x 27 (cm)
Đơn vị tính: cuốn (48 trang)

ÁTLAT, TẬP BẢN ĐỒ