CHI TIẾT SẢN PHẨM

TẬP BẢN ĐỒ - TRANH ẢNH BÀI TẬP LỊCH SỬ LỚP 7

Tập bản đồ - tranh ảnh bài tập Lịch sử lớp 7

Mã sản phẩm: ASC02

Tên sản phẩm: Tập bản đồ - tranh ảnh bài tập Lịch sử lớp 7

Tác giả: Nguyễn Thị Côi, Nguyễn Văn Đằng, Nguyễn Thị Hồng Loan, Nguyễn Xuân Trường, Nghiêm Đình Vỳ

Giá bán: 9.300 VNĐ

THÔNG TIN THÊM

Mã sản phẩm: ASC02
Tên sản phẩm: Tập bản đồ - tranh ảnh bài tập Lịch sử lớp 7
Tác giả: Nguyễn Thị Côi, Nguyễn Văn Đằng, Nguyễn Thị Hồng Loan, Nguyễn Xuân Trường, Nghiêm Đình Vỳ.
Khuôn khổ: 19 x 27 (cm)
Đơn vị tính: Cuốn (48 trang)

ÁTLAT, TẬP BẢN ĐỒ