CHI TIẾT SẢN PHẨM

TẬP BẢN ĐỒ - TRANH ẢNH BÀI TẬP LỊCH SỬ LỚP 8

Tập bản đồ - tranh ảnh bài tập Lịch sử lớp 8

Mã sản phẩm: ASC03

Tên sản phẩm: Tập bản đồ - tranh ảnh bài tập Lịch sử lớp 8

Tác giả: Nguyễn Ngọc Cơ, Thành Ngọc Linh, Nguyễn Sĩ Quế, Nguyễn Xuân Trường, Trịnh Đình Tùng

Giá bán: 9.300 VNĐ

THÔNG TIN THÊM

Mã sản phẩm: ASC03
Tên sản phẩm: Tập bản đồ - tranh anh bài tập Lịch sử lớp 8
Tác giả: Nguyễn Ngọc Cơ, Thành Ngọc Linh, Nguyễn Sĩ Quế, Nguyễn Xuân Trường, Trịnh Đình Tùng.
Khuôn khổ: 19 x 27 (cm)
Đơn vị tính: Cuốn (48 trang)

ÁTLAT, TẬP BẢN ĐỒ