CHI TIẾT SẢN PHẨM

TẬP BẢN ĐỒ - TRANH ẢNH BÀI TẬP LỊCH SỬ LỚP 9

Tập bản đồ - tranh ảnh bài tập Lịch sử lớp 9

Mã sản phẩm: ASC04

Tên sản phẩm: Tập bản đồ - tranh ảnh bài tập Lịch sử lớp 9

Tác giả: Trần Bá Đệ, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Nam phóng, Nguyễn Xuân Trường

Giá bán: 9.300 VNĐ

THÔNG TIN THÊM

Mã sản phẩm: ASC04
Tên sản phẩm: Tập bản đồ - tranh ảnh bài tập Lịch sử lớp 9
Tác giả: Trần Bá Đệ, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Nam phóng, Nguyễn Xuân Trường.
Khuôn khổ: 19 x 27 (cm)
Đơn vị tính: Cuốn (48 trang)

ÁTLAT, TẬP BẢN ĐỒ